STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, P8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703862379
2 Nhà Thuốc Kim Phụng 26/2B, Phạm Hùng, 9, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 0972140110
3 Trường Thọ 14D, Gia Long, Trà Ôn Vĩnh Long 0932949476
4 NT Cây Còng 2 830, Ngô Quyền, Thị Xã Bình Minh, Huyện Bình Minh Vĩnh Long 0913978976
5 Nhà Thuốc Cây Còng 3 Quốc lộ 54, Quốc Lộ 54, Tt Tân Quới, Huyện Bình Tân Vĩnh Long 02703759799
6 Xuân Hồng 251, Tổ 16, Khóm 1, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 0989826662
7 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Vĩnh Long 02702214403
8 Liên Ngọc 47B, Gia Long, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 02703770334
9 Vĩnh Bình Tổ 2, Khóm 2, Ttm Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 02703970020
10 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 0908981027
11 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 02703870979
12 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703822812
13 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703851818
14 Thái Hòa 41, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 0788241711
15 Thảo Nghi 32/1A, Đường Mậu Thân, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 0902343289
16 Thanh Hiền 2 11, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703877451
17 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703851919
18 Nhơn Hòa 10, Chi Lăng, P1, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703822968