STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT GPP số 5 Thôn Trung Thinh, Xã Trường Thịnh (Ngã 3 Cầu Lão) Ứng Hoà 02433989606
2 Hồng Vân 60 Thanh Ấm, Dốc Bệnh viện Vân Đình, TT Vân Đình Ứng Hoà 02433882108