STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hồng Vân 60 Thanh Ấm, Dốc Bệnh viện Vân Đình, Thị trấn Vân Đình Ứng Hoà 02433882108
2 QT GPP số 5 Thôn Trung Thinh, Xã Trường Thịnh(ngã 3 Cầu Lão) Ứng Hoà 02433989606