STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Lâm Tiểu Trúc 037, Ấp Chợ, Chợ Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú Trà Vinh 0932922077
2 Đức Tế Đường 2 79, Cầu Quan, Tt Cầu Quan, Trà Vinh 02943824092
3 Phúc Thọ Xuân Số 34, Hùng Vương, P5, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0936720021
4 Huệ Quần 1 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0949218998
5 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 02943853423
6 Hoa Việt 197, 30/4, Khóm 5, Tt Cầu Kè, Huyện Cầu Kè Trà Vinh 0908834072
7 Thanh Hà Trần Phú, Khóm 4, Huyện Cầu Kè Trà Vinh 02943834180
8 Nhà Thuốc Bắc Nhuận Hòa Đường 20, Trần Phú, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè Trà Vinh 02943834347
9 Thuốc Bắc Đại Đồng 25 Đề Triệu, Khóm Minh Thuận A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 0396561238
10 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang, Minh Thuận A, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 02946511772
11 Thuốc Bắc Nghĩa Phát Chợ Vinh Kim, Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 0918135688
12 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Huyện Duyên Hải Trà Vinh 02943832520
13 Đức Tế Đường 1 Số 2, Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần Trà Vinh 02943822379
14 Hạnh Lâm Xuân 36, Cầu Quan, Tt Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần Trà Vinh 0939864025