STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hưởng Thu Xóm 2, Văn Trai, Văn Phú Thường Tín 0983143428
2 QT Mai Hoa Chợ Ba Lăng, Minh Tiến Thường Tín 0329544225
3 NT Hà Linh Xóm Đinh Tiên Hoàng, Xã Hà Hồi Thường Tín 0372750167 0981327195
4 NT Long Đơm Phố Nghệ, Xóm Nhà Thờ, Minh Cường Thường Tín 0989098531