STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Chi Lăng 01, Chi Lăng, Phú Cát, Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế 0543522761
2 Nhà Thuốc Nam Giao 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế 0935253591
3 Quầy Thuốc Tây Thùy Trang Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Hiền, Huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế 0985252377