STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thành Tín 100A, 61, Phước Long B, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0902533578
2 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0967126279
3 Quang Minh 90, Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0976607202
4 Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02862833234
5 Khoa Nguyên 69, Dân Chủ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0903744821
6 Hoàng Ngân 54D, 5, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0369927978
7 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0903993500
8 An Việt 12, Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02837206229
9 Đức Sanh Đường 47 Lô A, Tam Bình, P Tam Bình, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0908474660
10 Bạch Dương 1200, Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02838971678
11 Thanh Trúc Kios 6, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0909007254
12 Lan Ngọc 111, Đoàn Công Hớn, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02837205629
13 Tấn Tài 16, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0918999214