STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Nga Mai 62 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 0812803288
2 NT Minh Trí Số 1, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung Thanh Xuân 0982005694
3 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân 0352347515
4 NT Đức Tín 227 Hoàng Văn Thái Thanh Xuân 0916016019
5 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Hạ Đình Thanh Xuân 0979899178
6 NT Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình Thanh Xuân 0902207345
7 NT Hà Huy 127 Chính Kinh Thanh Xuân 0388363260
8 NT Tuệ Minh 225 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai Thanh Xuân