STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT 48 Nguyễn Văn Trỗi 48 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt Thanh Xuân
2 NT Anh Khôi 143 Nguyễn Tuân Thanh Xuân
3 NT Dương Anh Số 6N3 Ngõ 13 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân 0915685169
4 NT Minh Hồng 204 Hoàng Văn Thái Thanh Xuân 0353186868
5 NT Thanh Bình 54 Phan Đình Giót, Phương Liệt Thanh Xuân 0339009163
6 NT Nga Mai 62 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 0812803288
7 NT Minh Trí Số 1, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung Thanh Xuân 0982005694
8 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân 0352347515
9 NT Đức Tín 227 Hoàng Văn Thái Thanh Xuân 0916016019
10 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Hạ Đình Thanh Xuân 0979899178
11 NT Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình Thanh Xuân 0902207345
12 NT Hà Huy 127 Chính Kinh Thanh Xuân 0388363260
13 NT Tuệ Minh 225 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai Thanh Xuân