STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hồng Oanh Chợ Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp Thanh Trì
2 NT Thu Hương Đại Áng Thanh Trì 01699955926
3 NT 10A1-Chị Hiền 101A1 Tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Tứ Hiệp Thanh Trì 000984 634 321
4 NT 96-Lại Đăng Hinh 539 Ngọc Hồi, Văn Điển Thanh Trì 0915206561
5 NT Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì 0983143428
6 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc Thanh Trì 0963597728
7 QT Vĩnh Quỳnh Kiot 27+28 Chợ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì 01669810454
8 NT Linh Giang Phố Lưu Phái, Ngũ Hiệp Thanh Trì 01678765169