STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tuấn Hạnh Thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì Thanh Trì 0377228291
2 QT Hồng Oanh Chợ Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp Thanh Trì
3 NT Thu Hương Đại Áng Thanh Trì 01699955926
4 NT 10A1-Chị Hiền 101A1 Tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Tứ Hiệp Thanh Trì 000984 634 321
5 NT 96-Lại Đăng Hinh 539 Ngọc Hồi, Văn Điển Thanh Trì 0915206561
6 NT Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì 0983143428
7 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc Thanh Trì 0963597728
8 QT Vĩnh Quỳnh Kiot 27+28 Chợ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì 01669810454
9 NT Linh Giang Phố Lưu Phái, Ngũ Hiệp Thanh Trì 01678765169