STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc Thanh Trì 0963597728
2 QT Vĩnh Quỳnh Kiot 27+28 Chợ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì 0369810454
3 NT Linh Giang Phố Lưu Phái, Ngũ Hiệp Thanh Trì 0378765169
4 NT 10A1-Chị Hiền 101A1 Tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Tứ Hiệp Thanh Trì 0984634321
5 NT 96-Lại Đăng Hinh 539 Ngọc Hồi, Văn Điển Thanh Trì 0915206561
6 NT Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì 0983143428
7 NT Thu Hương Đại Áng Thanh Trì 0399955926
8 QT Hồng Oanh Chợ Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp Thanh Trì
9 NT Tuấn Hạnh Thôn 3, Vạn Phúc Thanh Trì 0377228291