STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT tư nhân GPP- Chị Hương Hồng Dương, Tảo Dương Thanh Oai 0385010762
2 QT Trịnh Hoàng Hải – DS.Trịnh Hoàng Hải Thôn Trung, Xã Cao Viên Thanh Oai 0986330997
3 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác Thanh Oai 0947656988
4 QT Thanh Hà Chợ Rùa, Thanh Thùy Thanh Oai 0979281568
5 QT Ánh Tuyết Thôn Vĩ, Cao Viên Thanh Oai 0934341233
6 QT An Bình Phố Mới, Bình Đà Thanh Oai
7 QT tư nhân GPP Chị Hương Tảo Dương Thanh Oai 0385010762
8 QT Thạch Bích Thôn Giữa, Bích Hòa Thanh Oai