STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thắng Hương Số 41, Tổ dân phố 6, P Ba Hàng, TX Phổ Yên Thái Nguyên 0967080055
2 QT Hương Thịnh SN 288 Đường CMT8, P Lương Châu, TP Sông Công Thái Nguyên
3 Công ty dược phẩm Hữu Yến Số 954 Dương Tự Minh, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 0916854246
4 NT Bích Vinh 292 Số 320 Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 02083855701 0916854246
5 NT Sơn Ka Số nhà B1, Tổ 10, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 02083832089
6 QT Tiến Thủy Xóm Cạn, Xã Ký Phú, Đại Từ Thái Nguyên 0977559665
7 QT Hường Hợi Xóm An Long, Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ Thái Nguyên 0945534888
8 QT Vũ Đành Chợ Chu, Định Hóa Thái Nguyên 0974961362
9 Quầy thuốc Toàn Phương Cổng phụ nhà máy Z131 Phổ Yên, Phổ Yên Thái Nguyên 0983703476