STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tiến Thủy Xóm Cạn, Xã Ký Phú, Đại Từ Thái Nguyên 0977559665
2 QT Hường Hợi Xóm An Long, Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ Thái Nguyên 0945534888
3 QT Vũ Đành Chợ Chu, Định Hóa Thái Nguyên 0974961362
4 Quầy thuốc Toàn Phương Cổng phụ nhà máy Z131 Phổ Yên, Phổ Yên Thái Nguyên 0983703476
5 QT Hương Thịnh SN 288 Đường CMT8, P Lương Châu, TP Sông Công Thái Nguyên
6 Công ty dược phẩm Hữu Yến Số 954 Dương Tự Minh, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 0916854246
7 NT Bích Vinh 292 Số 320 Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 02803855701
8 NT Sơn Ka Số nhà B1, Tổ 10, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 02803832089