STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Thanh Nga Số 19 Thị trấn Liên Quan Thạch Thất 0988185800
2 QT Tuấn Nhung Ngã tư cầu Bình Phú Thạch Thất 0395649186
3 QT Tuyến Hương Thôn 6, Phùng Xá Thạch Thất 0977819448