STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tân Phú 3 257, Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 02862580333
2 Nam Hung 30, Huỳnh Văn Chính, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0906534646
3 Hà Ân 373, Âu Cơ, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 0933655355
4 Phúc Nguyên 1G, Văn Cao, Phú Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0939161979
5 Phúc Khang 370, Luỹ Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0933100700
6 Thiên Ân 83, Đường 27, P Sơn Kỳ, Quận Tân Phú Tân Phú 02862939718
7 Thanh Sương 55, Trần Hưng Đạo, P Tân Thành, Quận Tân Phú Tân Phú 02838124434
8 Công Tâm 43, Lê Niệm, P Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0907950909
9 Nguyên Thảo 152, Tân Hương, P Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0914183965
10 Hồng Loan 22, C/Cư Huỳnh Văn Chính, P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0931812665
11 Số 252 354, Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 0982115441
12 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn, P Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Tân Phú 0946198739
13 An Đông 176, Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 0916324069
14 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5b, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0939393796
15 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 0909041502
16 Trường Khang 101, Thạch Lam, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 01226667625
17 Tân Phú 2 115, Tân Quý, Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0938068178
18 An Khang 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 0919611635
19 Thu Hiền 306, Thạch Lam, Phú Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0938211524
20 Gia An 6 218, Tân Sơn Nhì, P Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 0938177769
21 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0913655007
22 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0977400025
23 Nam Phương 338, Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 0909683833