STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Ánh Hường Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc Sơn Tây 0989316547
2 NT Hùng Hương 157 Lê Lợi Sơn Tây 0382435816
3 NT Hòa Vân 212 Lê Lợi Sơn Tây 0978445969
4 QT Chị Hương Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 0399210839
5 Phương Anh 48 Tổ 2 Trung Sơn Trầm Sơn Tây 0868460283
6 NT Minh Thủy Số 2 Hoàng Diệu, Phường Quang Trung, TX Sơn Tây Sơn Tây 0977679791