STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Ngọc Bích Thôn Ba Xã, Sơn Đông Sơn Tây 0868522888
2 QT Anh Đức 1 – Chị Hồng Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 0333335983
3 NT Phương Anh 48 TDP2, Trung Sơn, Trầm Sơn Sơn Tây 0868460283
4 NT Minh Thủy – DS. Nguyễn Xuân Hồng Số 2 Hoàng Diệu, Phường Quang Trung Sơn Tây
5 Nhà thuốc Hoà Vân – DS Nguyễn Trọng Thư 212 Lê Lợi Sơn Tây 0978445969
6 Nhà thuốc ánh Hương – DS. Trịnh Viết Ca Số 9 Phố Tùng Thiện, Phường Sơn Lộc Sơn Tây 0989316547
7 NT Ánh Hường Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc Sơn Tây 0989316547
8 NT Hùng Hương 157 Lê Lợi Sơn Tây 0382435816
9 NT Hòa Vân 212 Lê Lợi Sơn Tây 0978445969
10 QT Chị Hương Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 0399210839
11 Phương Anh 48 Tổ 2 Trung Sơn Trầm Sơn Tây 0868460283
12 NT Minh Thủy Số 2 Hoàng Diệu, Phường Quang Trung, TX Sơn Tây Sơn Tây 0977679791