STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Ngọc Bích Thôn Ba, Xã Sơn Đông, Sơn Tây Sơn Tây 0868522888
2 NT Minh Thủy Số 2 Hoàng Diệu, Phường Quang Trung, TX Sơn Tây Sơn Tây 0977679791
3 NT Ánh Hường Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc Sơn Tây 0989316547
4 NT Hùng Hương 157 Lê Lợi Sơn Tây 01682435816
5 NT Hòa Vân 212 Lê Lợi Sơn Tây 0978445969
6 QT Anh Đức 1 Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 01633335983
7 QT Chị Hương Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 01699210839
8 Phương Anh 48 Tổ 2 Trung Sơn Trầm Sơn Tây 0868460283