STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Quyết Thắng Phú Ninh, Minh Phú, Sóc Sơn Sóc Sơn 0969856960
2 QT Tùng Hà Phố Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn Sóc Sơn 0973331401
3 QT Trang Thơm Thế Trạch, Mai Đình, Sóc Sơn Sóc Sơn 0971869938
4 QT Thu Cúc Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Sóc Sơn Sóc Sơn 0366126298
5 QT Huyền Quốc lộ 2, Phú Cường Sóc Sơn 0984774900
6 QT Thảo Anh Đường 2, Phù Lỗ Sóc Sơn 01256298950
7 QT Tân Lan Kiot 1 Đường Núi Đôi Sóc Sơn 0943839919
8 NT Nguyễn Thị Thật 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 02438840298
9 QT Hương Thơm Đồi Ra đa, Dược Thượng, Tiên Dược Sóc Sơn 01695703836
10 QT Thanh Nhàn 51C Đường 2 Phù Lỗ Sóc Sơn 0988380130
11 QT Hương Dương Số 78B Than Xuân, Tân Dân Sóc Sơn 0987257346
12 QT Thu Hiền Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663
13 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn 0976308340
14 NT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
15 QT số 1 Saohapharco Số 1, Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 0983109692
16 QT Phan Thị Ninh Kiot 15A Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
17 QT An Nam Thôn An Lạc, Xã Trung Giã Sóc Sơn 0977534559
18 QT Đa Phúc Khu B TT Sóc Sơn Sóc Sơn 0915110020