STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Mai Linh 25C Đường 2 Phù Lỗ Sóc Sơn 0985348254
2 QT Hải Nam B42 Phố Chợ Phú Cường Sóc Sơn 0972723386
3 QT Tùng Hà Phố Nỷ, Trung Giã Sóc Sơn 0973331401
4 QT Quyết Thắng Phú Ninh, Minh Phú Sóc Sơn 0969856960
5 QT Tân Lan Kiot 1 Đường Núi Đôi Sóc Sơn 0943839919
6 NT Nguyễn Thị Ngọc Dung 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 0912786837
7 QT Hương Thơm Đồi Ra đa, Dược Thượng, Tiên Dược Sóc Sơn 0395703836
8 QT Thanh Nhàn 51C Đường 2 Phù Lỗ Sóc Sơn 0988380130
9 QT Hương Dương Số 78B Than Xuân, Tân Dân Sóc Sơn 0987257346
10 QT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663
11 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn 0976308340
12 NT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
13 QT số 1 Saohapharco Số 1, Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 0983109692
14 QT Phan Thị Ninh Kiot 15A Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
15 QT An Nam Thôn An Lạc, Xã Trung Giã Sóc Sơn 0977534559
16 QT Đa Phúc Khu B TT Sóc Sơn Sóc Sơn 0915110020
17 QT Thảo Anh Đường 2, Phù Lỗ Sóc Sơn 0856298950
18 QT Huyền Quốc lộ 2, Phú Cường Sóc Sơn 0984774900
19 QT Thu Cúc Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến Sóc Sơn 0366126298
20 QT Trang Thơm Thế Trạch, Mai Đình Sóc Sơn 0971869938