STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tùng Hà Phố Nỷ, Trung Giã Sóc Sơn 0973331401
2 QT Quyết Thắng Phú Ninh, Minh Phú Sóc Sơn 0969856960
3 QT Tân Lan Kiot 1 Đường Núi Đôi Sóc Sơn 0943839919
4 NT Nguyễn Thị Ngọc Dung 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 0912786837
5 QT Hương Thơm Đồi Ra đa, Dược Thượng, Tiên Dược Sóc Sơn 0395703836
6 QT Thanh Nhàn 51C Đường 2 Phù Lỗ Sóc Sơn 0988380130
7 QT Hương Dương Số 78B Than Xuân, Tân Dân Sóc Sơn 0987257346
8 QT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663
9 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn 0976308340
10 NT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
11 QT số 1 Saohapharco Số 1, Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 0983109692
12 QT Phan Thị Ninh Kiot 15A Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
13 QT An Nam Thôn An Lạc, Xã Trung Giã Sóc Sơn 0977534559
14 QT Đa Phúc Khu B TT Sóc Sơn Sóc Sơn 0915110020
15 QT Thảo Anh Đường 2, Phù Lỗ Sóc Sơn 0856298950
16 QT Huyền Quốc lộ 2, Phú Cường Sóc Sơn 0984774900
17 QT Thu Cúc Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến Sóc Sơn 0366126298
18 QT Trang Thơm Thế Trạch, Mai Đình Sóc Sơn 0971869938