STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tâm Đức Khu chợ Tân Phú, Tân Phú, Quốc Oai Quốc Oai 0943896333 - 0972521675
2 QT Minh Trí Đội 10 Thạch Thán, Quốc Oai Quốc Oai 0975877404
3 QT Minh Nhật Xóm Mới, Bạch Thạch, Hòa Thạch Quốc Oai 0982290713
4 QT Hồng Nhung Ngã tư đường Bắc Nam Quốc Oai 01683297922
5 QT Bình Minh Xóm Tân Hương, Đa Phúc, Sài Sơn Quốc Oai 0978524279
6 QT số 8 Chợ Bương, Cấn Hữu Quốc Oai 01673505958
7 QT Phúc An 25 Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 0974223684
8 QT GPP Hương Xóm Đình, Phú Mỹ, Ngọc Mỹ Quốc Oai 01665960024
9 QT Vũ Hà Số 101 TT Quốc Oai Quốc Oai