STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Bình Minh Xóm Tân Hương, Đa Phúc, Sài Sơn Quốc Oai 0978524279
2 QT Minh Nhật Xóm Mới, Bạch Thạch, Hòa Thạch Quốc Oai 0982290713
3 QT Minh Trí Đội 10 Thạch Thán Quốc Oai 0975877404
4 QT Tâm Đức Khu chợ Tân Phú, Tân Phú Quốc Oai 0943896333 0972521675
5 QT Minh Nguyệt Chợ Bương, Cấn Hữu Quốc Oai 0373505958
6 QT Phúc An 25 Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 0974223684
7 QT GPP Hương Xóm Đình, Phú Mỹ, Ngọc Mỹ Quốc Oai 0365960024
8 QT Vũ Hà Số 101 TT Quốc Oai Quốc Oai 0366832120
9 QT Hồng Nhung Ngã tư đường Bắc Nam Quốc Oai 0383297922