STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QTTN Chị Hằng Sài Khê, Sài Sơn Quốc Oai
2 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác Quốc Oai 0947656988
3 QT Ngọc Bích – DS. Dương Thị Ngọc Bích Chợ chiều Cấn Thượng, Cấn Hữu Quốc Oai 0978857589
4 QT Bình Minh Xóm Tân Hương, Đa Phúc, Sài Sơn Quốc Oai 0978524279
5 QT Minh Nhật Xóm Mới, Bạch Thạch, Hòa Thạch Quốc Oai 0982290713
6 QT Minh Trí Đội 10 Thạch Thán Quốc Oai 0975877404
7 QT Tâm Đức Khu chợ Tân Phú, Tân Phú Quốc Oai 0943896333 0972521675
8 QT Minh Nguyệt Chợ Bương, Cấn Hữu Quốc Oai 0373505958
9 QT Phúc An 25 Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 0974223684
10 QT GPP Hương Xóm Đình, Phú Mỹ, Ngọc Mỹ Quốc Oai 0365960024
11 QT Vũ Hà Số 101 TT Quốc Oai Quốc Oai 0366832120
12 QT Hồng Nhung Ngã tư đường Bắc Nam Quốc Oai 0383297922