STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kim Nguyên 778, Quang Trung, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553825277
2 Thu Thành 8, Hùng Vương, Trần Hưng Dạo, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553827182
3 Thuộc Đường 394, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0343191728
4 Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553820603
5 Anh Khoa 2, Nguyễn Thụy, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553826844
6 Nt Văn Thảo 231, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0964221279
7 Nt Thái Bình 0, Lê Trung Đình, Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0977171732
8 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, Đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 0973844924
9 Thành Tâm Xóm 2, Xuống Biển Ngay Gần Chợ Tịnh Khê, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 0385176593
10 Dũng Loan 243, Lê Trung Đình, Lê Trung Đình, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0905238486
11 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553826035
12 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02556271257
13 Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553822194
14 Namthành 441, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553710019