STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt 236 Chợ, Tt Tân An, Huyện Hiệp Đức Quảng Nam 0931989586
2 Mỹ Hoàng Chợ, Hà Châu, Bình Phú, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 0914836111
3 Minh Thư Thôn Ngũ Xã, Bình Chánh, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 0978745748
4 Hạnh Quyên Chợ Quán Gò, Bình An, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 01697755131
5 Qt Thương Ngã 3, Ngọc Phô, Bình Tú, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 0984859844
6 Qt Minh Thư Đường 615, Kỳ Phú, Tam Phước, Huyện Phú Ninh Quảng Nam 0935479237
7 Qt 199 Chợ, Đại Cường, Đại Cường, Huyện Đại Lộc Quảng Nam 01205960239
8 Qt Thương Ngã 3, Ngọc Phô, Bình Tú, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 0984859844
9 Qt 408 Chợ, Mỹ Liên, Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam 0935221307
10 Quầy Thuốc Ngọc Phước 203, Điện Biên Phủ, Nam Phước, Huyện Duy Xuyên Quảng Nam 0903566676
11 Số 238 04, Nguyễn Du, An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 01663606044
12 Ht 132 34, Nguyễn Dục, Chợ Thương Mại, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0984430784
13 Qt Y Học Dân Tộc Ánh Minh 31, Trần Cao Vân Nối Dài, An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0905027557
14 Nt Tuấn Anh 78, Nguyễn Du, An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0917982969
15 Số 12 – Chị Phượng 350, Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành Quảng Nam 0914228222
16 Qt 01 67, Phạm Văn Đồng, Khối 1, Thị trấn Núi Thành Quảng Nam 0908422655
17 Qt 422 Chợ La Tháp, Duy Châu, Huyện Duy Xuyên Quảng Nam 0975958078
18 Số 193 Đường, Hùng Vương, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam 01695445668
19 Qt Hồng Mai 115, Đỗ Đăng Tuyển, Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam 0905042189
20 Chị Thủy 86, Trần Nhân Tông, Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn Quảng Nam 0903554645
21 Qt Kim Loan 128, Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 0905591963
22 Huy Hoàng 268, Lý Thường Kiệt, Minh An, Thành Phố Hội An Quảng Nam 0911244909