STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bạch Dương 1200 Kha Vạn Cân Quận Thủ Đức
2 Hoàng Ngân 54D, 5, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức
3 Quang Minh 90, Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0976607202
4 Tấn Tài 16, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0918999214
5 Lan Ngọc 111, Đoàn Công Hớn, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức
6 An Việt 12, Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 02837206229
7 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903.993.500
8 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Binh Chieu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0967126279
9 Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 02862833234