STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trinh Châu 54 Thiên Phước, P.9 Quận Tân Bình
2 Ngô Gia 129, Nguyễn Thái Bình,P 4, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0937613959
3 Tân Việt 74, Đồng Đen, 14, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0914143056
4 Trung Việt 1216, CMT8, Phường 8, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 01654549789
5 Toàn Tâm 19/5, Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0975997910
6 Phúc An Đối diện 198, Nghĩa Phát, 7, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0903893098
7 Đức Tài 106, Bình Giã, 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0933061308
8 Trường Minh 291a, Lê Văn Sỹ, 1, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 02838454533
9 Hồng Nhật 155, Bạch Đằng, F.2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0938977626
10 Số 42 355, Hoàng Văn Thụ, P.2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0907030309
11 Huyền Châu 52, Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0902547288
12 Lan Anh 354, Phạm Văn Bạch, P 15, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0982119277
13 Huỳnh Liên 03, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0983620218
14 Tiến Cường 90, Trấn Văn Quang, Phuong 10, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 02822181890
15 Minh Chi 373/212, Lý Thường Kiệt, 8, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0902010801
16 Hồng Nhung 41a, Hôngg Hà, 2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0974433519