STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Duy Châu 449 Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp 0938 688 990
2 Việt số 2 148, Nguyễn Thái Sơn, P.3 Quận Gò Vấp 01634759819
3 Duy Châu 1 602, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0938688990
4 Hồng Nga 105, Nguyễn Kiệm, F.3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02838946162
5 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0938959500
6 Vân Anh 56, Bùi Quang Hà, 12, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0977235153
7 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02862892648
8 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0973562303
9 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0908657782
10 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0909495738
11 Kim Châu 376, Phạm Văn Chiêu, 9, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0948651065
12 Minh Tân 1157, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02838941220
13 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0979763700
14 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0974713131