STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hải Đăng 745/109, Quang Trung, P12, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0983971599
2 Mai Khanh 298, Thống Nhất, P16, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp
3 Hải Đăng 745/109 Quang Trung, P.12 Quận Gò Vấp 0983971599
4 Duy Châu 2 358, Phạm Văn Chiêu,P. 14, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0938688990
5 Duy Châu 499, Lê Đức Thọ, P.16, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0938688990
6 Bảo Trân 22 Thích Quảng Đàm Quận Gò Vấp
7 Mai Khanh 298 Thống Nhất, P16 Quận Gò Vấp 0965538045
8 NT Duy Châu 449 Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp 0938 688 990
9 Việt số 2 148, Nguyễn Thái Sơn, P.3 Quận Gò Vấp 01634759819
10 Minh Quốc 102, Nguyễn Văn Khối, P. 9 Quận Gò Vấp 0968763467
11 Duy Châu 1 602, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0938688990
12 Tâm Dược 258, Nguyễn Văn Công, 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0985705747
13 Minh Tân 2 589, Phan Văn Trị, 5, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 01207702276
14 Ngọc Phúc 528, Nguyễn Văn Công, F.3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0918134628
15 Chỉnh Trang 672, Lê Đức Thọ, F.15, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0934069444
16 Hồng Nga 105, Nguyễn Kiệm, F.3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02838946162
17 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0938959500
18 Vân Anh 56, Bùi Quang Hà, 12, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0977235153
19 Như Ngọc 416, Nguyễn Thái Sơn, 5, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0915186216
20 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02862892648
21 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0973562303
22 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0908657782
23 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0909495738
24 Kim Châu 376, Phạm Văn Chiêu, 9, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0948651065
25 Minh Tân 1157, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02838941220
26 Thanh Thảo 361, Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02839966264
27 Đạt Duy 459, Lê Đức Thọ, F.16, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0902652881
28 Mai Uyên 122, Lê Đức Thọ, F.17, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02839846050
29 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0979763700
30 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0974713131