STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thành Tín 100A, 61, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0973496292
2 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
3 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0383303315
4 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0907162330
5 Đức Quý 273, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
6 An Thanh 265, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0909729899
7 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0932673099
8 Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 0918115067
9 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 02837314668
10 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905406467
11 Anh 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 02837361205
12 An 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0909656940
13 Cao Điền 544A, Lê Văn Việt, Long Thành Mỷ, Quận 9 Quận 9 0973158969
14 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0396430149
15 Thăng Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 0398040425
16 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0903160487
17 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0348209602
18 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 0983471433
19 Phước Thiện 1 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0903622527
20 Mỹ Dung 173, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0938861740
21 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0905406467
22 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568