STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 01683303315
2 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
3 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
4 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0905406467
5 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0905406467
6 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0932673099
7 Đức Quý 273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
8 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0907162330
9 Thang Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 01698040425
10 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 00909.729.899
11 Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 00918. 115.067
12 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 02837314668
13 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0903160487
14 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 01648209602
15 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905406467
16 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 02837361205
17 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0909656940
18 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quận 9 01696430149