STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568
2 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 01683303315
3 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0907.162.330
4 Đức Quý 273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0907. 265568
5 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0909.729.899
6 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0932.673.099
7 Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 0918. 115.067
8 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 02837314668
9 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905406467
10 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 02837361205
11 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0909656940
12 Cao Điền 544A, Lê Văn Việt, Long Thành Mỷ, Quận 9 Quận 9 0973158969
13 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quận 9 01696430149
14 Thang Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 01698040425
15 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0903160487
16 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 01648209602
17 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 0983471433
18 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0905406467
19 Mỷ Dung 173, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0938861740
20 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 0905406467
21 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quận 9 0907265568