STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Nguyễn Hiền 125, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8 Quận 8 0937867677
2 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, F2, Quận 8 Quận 8 0932. 106733
3 Số 14 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 Quận 8 0977058464
4 Ngân Hà 5 364, Tạ Quang Bửu, 5, Quận 8 Quận 8 0926027679
5 Nt Số 16a 1283, Phạm Thê Hiển, 5, Quận 8 Quận 8 0906929246
6 Thuỳ An 993, Tạ Quang Bửu, 6, Quận 8 Quận 8 0933789119
7 Nt Hưng Tuấn 2B Lô 22, Phạm Thế Hiển, 4, Quận 8 Quận 8 0908835378
8 Nt Hồng Ánh 70, Dương Quang Đông, 5, Quận 8 Quận 8 02822239968