STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nguyễn Hiền 125, Bùi Minh Trực, P5, Quận 8 Quận 8 0937867677
2 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, P2, Quận 8 Quận 8 0932106733
3 Số 14 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 Quận 8 0977058464
4 Ngân Hà 5 364, Tạ Quang Bửu, 5, Quận 8 Quận 8 0926027679
5 NT Số 16A 1283, Phạm Thế Hiển, P5, Quận 8 Quận 8 0906929246
6 Thuỳ An 993, Tạ Quang Bửu, 6, Quận 8 Quận 8 0933789119
7 Hưng Tuấn 2B Lô 22, Phạm Thế Hiển, P4, Quận 8 Quận 8 0908835378
8 Hồng Ánh 70, Dương Quang Đông, P5, Quận 8 Quận 8 02822239968