STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 0908135024
2 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 01654858646
3 Thảo 6, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 Quận 7 0933771357
4 Từ Phương 2 74 ( số cũ 14), Tân Mỹ, -tân Phú, Quận 7 Quận 7 02837710344
5 Tân Phú 51, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0907959496
6 Minh Thi 1 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 02838722902
7 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0906946633
8 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0909556655
9 Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7 Quận 7 0918883458
10 Fv Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quận 7 0912726029
11 Thuan 222, Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7 Quận 7 0909486472