STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Mỹ An 3 3G Khu Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 Quận 7 0909556655
2 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 0908135024
3 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 0354858646
4 Thảo 6, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 Quận 7 0933771357
5 Từ Phương 2 74 (Số cũ 14), Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 02837710344
6 Tân Phú 51, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0907959496
7 Minh Thi 1 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 02838722902
8 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0906946633
9 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0909556655
10 Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7 Quận 7 0918883458
11 Fv Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quận 7 0912726029
12 Thuận 222, Lê Văn Lương, P Tân Hưng, Quận 7 Quận 7 0909486472