STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tâm Hưng 214, Văn Thân, 7, Quận 6 Quận 6 0937964028
2 Thảo Trinh 163 Văn Thân,p8, Quận 6 Quận 6 0909168879
3 Diệu Thảo 64, Đường 26, P10, Quận 6 Quận 6 0909777896
4 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 0933300484
5 Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P10, Quận 6 Quận 6 0909 627 275
6 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0908 213 688
7 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, 11, Quận 6 Quận 6 0903603452