STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tâm Hưng 214, Văn Thân, 7, Quận 6 Quận 6 0937964028
2 Nt Thảo Trinh3 183, Phạm Phú Thứ, 4, Quận 6 Quận 6 0909168879
3 Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P10, Quận 6 Quận 6 0909 627 275
4 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0908 213 688
5 Diệu Thảo 64, Đường 26, P10, Quận 6 Quận 6 0909777896
6 Thảo Trinh 163, Van Than, 8, Quận 6 Quận 6 0909168879
7 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, 11, Quận 6 0941753193
8 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 0933300484