STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phạm Văn Chí 266, Phạm Văn Chí, 14, Quận 6 Quận 6 02838542445
2 Tâm Hưng 214, Văn Thân, 7, Quận 6 Quận 6 0937964028
3 Thảo Trinh 3 183, Phạm Phú Thứ, P4, Quận 6 Quận 6 0909168879
4 Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P10, Quận 6 Quận 6 0909627275
5 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0908213688
6 Diệu Thảo 64, Đường 26, P10, Quận 6 Quận 6 0909777896
7 Thảo Trinh 163, Văn Thân, P8, Quận 6 Quận 6 0909168879
8 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, P11, Q6 Quận 6 0941753193
9 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 0933300484