STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thảo Trinh 163 Văn Thân,p8, Quận 6 Quận 6 0909168879
2 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 0933300484
3 Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P10, Quận 6 Quận 6 0909 627 275
4 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0908 213 688
5 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, 11, Quận 6 Quận 6 0903603452