STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Ngọc 121, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Quận 5 Quận 5 0908888043
2 Số 99 99, Lương Nhữ Học, P10, Quận 5 Quận 5 0918585441
3 Bảo Anh Dược Hãng 82, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Quận 5 Quận 5 02839446335
4 Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Quận 5 Quận 5 0933761622
5 An Thái 153, Cao Đạt, P1, Quận 5 Quận 5 0913979178
6 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 02838592306
7 Số 99 99, Lương Nhữ Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
8 Nam Sang 018 Lô E, Chung Cư Hùng Vương, P11, Quận 5 Quận 5 0778090329
9 Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Quận 5 Quận 5 0909318316
10 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 02839550885
11 An Đông 282, Trân Phú, P8, Quận 5 Quận 5 0903326565
12 Cửu Long 1 158, Nguyễn Trãi, P3, Quận 5 Quận 5 0903011853
13 Diêu Thọ 1, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 0934153338
14 Hoàng Khang 87, Lương Nhữ Học, P10, Quận 5 Quận 5 0934303847
15 Hải Bình 257B, Nguyễn Biểu, P2, Quận 5 Quận 5 0934087637
16 Số 6 65, Thuận Kiều, F12, Quận 5 Quận 5 02838562314
17 An Thùy 17, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 02839560095
18 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 02838547587
19 Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, F5, Quận 5 Quận 5 0909502465
20 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 0918585441
21 Hòa Bình 31, Bùi Hữu Nghĩa, F5, Quận 5 Quận 5 0705492808
22 Minh Huyền 27, Thuận Kiều, 12, Quận 5 Quận 5 02873001827
23 Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, F12, Quận 5 Quận 5 0909662290
24 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, 11, Quận 5 Quận 5 02838322460
25 Đông Phương 146, Lương Nhữ Học, P.11, Quận 5 Quận 5 02838594784
26 Tấn Thuyên 21, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 0909617077
27 Minh Loan 3, Chung Cư Phan văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 0904712933
28 Vĩnh Khang 85, Triệu Quang Phục, P10, Quận 5 Quận 5 02838591911
29 Vạn Hưng 25, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Quận 5 Quận 5 02838556406
30 Nhung Thành 33, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 Quận 5 0918426243