STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, 8, Quận 4 Quận 4 01228989500
2 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 Quận 4 0915980012
3 Á Châu 3 44, Lê Văn Linh, 4, Quận 4 Quận 4 01215012516