STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bảo Long 22, Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4 Quận 4 02838254936
2 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, 8, Quận 4 Quận 4 01228989500
3 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 Quận 4 0915980012
4 Á Châu 3 44, Lê Văn Linh, 4, Quận 4 Quận 4 0917650999