STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hồng Ngọc 2 310, Cách Mạng Tháng 8, P10, Quận 3 Quận 3 0987160960
2 Hồng Ngọc 478A, Lê Văn Sĩ, P14, Q3 Quận 3 0919566388
3 Nguyễn Thông 55 Bis A, Nguyễn Thông, Phường 11, Quận 3 Quận 3 02838439679
4 Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, P14, Quận 3 Quận 3 0919566388
5 Hoàng Hân 92, Vườn Chuối, P4, Quận 3 Quận 3 02839290709
6 Thu Thảo 97T, Trần Văn Đang, P9, Quận 3 Quận 3 0903189079
7 Tuấn Ngọc 127, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3 Quận 3 0908898955
8 Thiên An 296, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3 Quận 3 0914124327