STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thiên An 296, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3 Quận 3 0914124327
2 Hoàng Hân 92, Vườn Chuối, P4, Quận 3 Quận 3 02839290709
3 Hồng Ngọc 2 310, Cách Mạng Tháng 8, 10, Quận 3 Quận 3 0987160960
4 Hồng Ngọc (Lê Văn Sĩ) 390, Lê Văn Sĩ, 14, Quận 3 Quận 3 0919566388
5 Hồng Ngọc 1 (Trần Quang Diệu) 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3 Quận 3 0919566388
6 Thu Thảo (0903189079) 97T, Trần Văn Đang, P9, Quận 3 Quận 3 0903189079
7 Tuấn Ngọc (0908898955) 127, Bà Huyện Thanh Quang, Phường 9, Quận 3 Quận 3 0908898955
8 Nt Nguyễn Thông 55 bis A, Nguyễn Thông, Phường 11, Quận 3 Quận 3 02838439679