STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 Quận 2 0903697996
2 An Khánh A13 - 314, Lương Đình Của, Bình Khánh, Quận 2 Quận 2 0906826566
3 Đức Thiện 383, 16, An Phú, Quận 2 Quận 2 0937831926
4 Nhật An 37, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2 Quận 2 0833291981