STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Ngọc Thủy 114, Tôn Thất Hiệp,P 13, Quận 11 Quận 11 0918686082
2 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14 Quận 11 02838658413
3 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 Quận 11 02839561247
4 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 02838650988
5 Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 02838619774
6 Anh Vũ 163, Lãnh Binh Thăng, 12, Quận 11 Quận 11 0937989496