STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kim Châu 2 12, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10 Quận 10 0908399259
2 Số 3 583, Cmt8, 15, Quận 10 Quận 10 0937692939
3 Trung Hiếu 118, Đồng Nai, 15, Quận 10 Quận 10 02838659099
4 Nhân Văn 283A, Lý Thái Tổ, 9, Quận 10 Quận 10 02838348123
5 Số 5 77, Ngô Quyền, Phường 15, Quận 10 Quận 10 0919602123
6 Trường Sinh 42/2, Nguyễn Giản Thanh, 9, Quận 10 Quận 10 02839798959
7 Trường Sinh 233, Ngô Quyền, 6, Quận 10 Quận 10 0939095801
8 Gia Hân 284/43, Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10 Quận 10 0902777354
9 Chợ sỉ 134/1, Tô Hiến Thành, P15, Quận 10 Quận 10 0917536469