STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trường Sinh 233, Ngô Quyền, 6, Quận 10 Quận 10 0939095801
2 Kim Châu 2 12, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10 Quận 10 0908399259
3 Số 3 583, Cmt8, 15, Quận 10 Quận 10 0937692939
4 Trung Hiếu 118, Đồng Nai, 15, Quận 10 Quận 10 02838659099
5 Nhân Văn 283A, Lý Thái Tổ, 9, Quận 10 Quận 10 02838348123
6 Số 5 77, Ngô Quyền, Phường 15, Quận 10 Quận 10 0919602123
7 Trường Sinh 42/2, Nguyễn Giản Thanh, 9, Quận 10 Quận 10 02839798959
8 Nt Gia Hân 284/43, Lý Thường Kiệt, 14, Quận 10 Quận 10 0902777354