STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Chị Thoại 44, Đặng Dung, Tân Định, Quận 1 Quận 1 0909248621
2 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh, Quận 1 Quận 1 02838369910
3 Đan Linh 33, Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang, Quận 1 Quận 1 0909083366
4 Số 7_hàm Nghi 90, Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1 Quận 1 02838215143