STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bích Hà 137, Trần Đình Xu, P Nguyễn Cư Trinh Quận 1 02838369181
2 Chị Thoại 44, Đặng Dung, Tân Định, Quận 1 Quận 1 0909248621
3 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh, Quận 1 Quận 1 02838369910
4 Đan Linh 33, Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang, Quận 1 Quận 1 0909083366
5 Số 7 Hàm Nghi 90, Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1 Quận 1 02838215143