STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Công ty CP DP Trang Vinh Cụm 8, TT Phúc Thọ Phúc Thọ 02433926668 0392313368
2 NT Thanh Nga Cụm 11, Võng Xuyên, Phúc Thọ 0978037062