STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thanh Nga  Cụm 11, Võng Xuyên, Phúc Thọ Phúc Thọ 0978037062
2 Công ty CP DP Trang Vinh Cụm 8, TT Phúc Thọ Phúc Thọ 02433926668/01692313368