STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thu Chính Ngã tư Táo, Tam Thuần Phúc Thọ 0333344342
2 NT Công ty CP DP Trang Vinh Cụm 8, TT Phúc Thọ Phúc Thọ 02433926668 0392313368
3 NT Thanh Nga Cụm 11, Võng Xuyên, Phúc Thọ 0978037062