STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tú Anh Đường Bệnh viện Phú Xuyên, TT Phú Xuyên Phú Xuyên 0985139673
2 QT Hoàng Minh Cường Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên Phú Xuyên 0983203667