STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thắng Lợi A2/004, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 02839902403
2 Kim Phúc 19, Đặng Văn Ngữ, 10, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 02839916789
3 Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, F.2, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0973562303
4 Số Mười Một 334, Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0906403360
5 Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P.5, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0918047317
6 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 02839977322
7 Minh Mẫn số 4, Nguyễn Đình Chính, 15, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0975400210
8 Đức Hiếu 125, Phổ Quang, 9, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0969211266
9 Anh Tú 299, Phan Xích Long, 1, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0903694278