STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Tế An 80, Ngô Sĩ Liên, TT Khánh Hải, Huyện Ninh Hải Ninh Thuận 02593875949
2 Nt Hoàng Linh 303, Thống Nhất, P Thanh Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 0919870509
3 Nt Bình An 430, Thống Nhất, Kinh Dinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 02593823250
4 Công Ty Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 0961187919
5 Công Ty Thiên Quang 331, Thống Nhất, Thành Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 02593824572
6 Nt Vạn Hùng Đường 21/8, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 0918504940