STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tế An 80, Ngô Sĩ Liên, Thi Trân Khánh Hải, Huyện Ninh Hải Ninh Thuận 02593875949
2 Công Ty Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 0961187919
3 Công Ty Thiên Quang 331, Thống Nhất, Thành Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 02593824572
4 Bình An 430, Thống Nhất, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 02593823250
5 Vạn Hùng Đường 21/8, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 0918504940
6 Hoàng Linh 303, Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 0919870509