STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đăng Khoa 18B, Lê Văn Lương, 6, Huyện Nhà Bè Nhà Bè 0902426993