STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hằng Hưng 111 Phong Đình Cảng, TP Vinh Nghệ An 0978297426
2 QT Phúc Quang Ngã ba chợ Sơn, Nghi Thạch, Nghi Khánh, Nghi Lộc Nghệ An 0333163178
3 QT Phan Thị Hảo Chợ Chiều, Diễn Thành, Diễn Châu Nghệ An
4 Lê Thị Tú Anh Văn Sơn, Đô Lương Nghệ An 0397504602
5 Toàn Linh Xã Quỳnh Vinh , Thị Xã Hoàng Mai, Hoàng Mai Nghệ An 0975478777
6 QT Phạm Thị Thuận TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu Nghệ An 0396371621
7 Đại lý thuốc tây Hoàng Thị Nhâm Khối 3, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu Nghệ An 0356060009
8 Vũ Thị Thắm Xóm 13 - Thanh Tiên, Thanh Chương Nghệ An 0986877082
9 Lê Thị Hoa 77 Hà Huy Tập - TP Vinh, TP Vinh Nghệ An 0975575452
10 Công ty TNHH DP Trường Sơn Kiot số 1 Đình Chính Chợ Vinh, TP Vinh Nghệ An 02383843528
11 Chị Trường Chợ Bồng - Yên Thành, Yên Thành Nghệ An 0344490840
12 Cao Thị Tuyết Chợ Phủ Diễn -TT Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 0973806649
13 QT Lương Thị Quỳnh Kiot số 2, Trung tâm thương mại Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 0969457548
14 QT Hoàng Thị Phương Diễn Thịnh, Diễn Châu Nghệ An 0978905268
15 QT Nga Thắng Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 0384484347
16 QT số 31 Thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 0914669088
17 QT Quang An- Chị An Xóm Liên Sơn 2, Xã Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An 0963832027
18 QT Vân Trung Khối 11, Thị trấn Dùng, Thanh Chương Nghệ An 0344045421
19 Nguyễn Thị Hà TT Anh Sơn, Anh Sơn Nghệ An 0396906210
20 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng Lam Chợ Cồn, Thanh Chương Nghệ An 02383828223