STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bảo An Ngã tư Đại Đồng, TT Đại Nghĩa Mỹ Đức 0967486890