STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Bà Hợi – DS Trần Thị Hương Giang Chợ Tiền Phong Mê Linh 0904114089
2 QT Quang Huy Trung Hậu, Tiền Phong Mê Linh 0983692380
3 QT Thu Hương 2 Chợ Chiều, Xa Mạc, Liên Mạc Mê Linh 0376757902
4 QT Ngọc Anh Khú 10, Xóm Thượng, Phố Hạ Mê Linh 0982549789
5 QT Long Hoài Xóm Đồng, Yên Nhân, Tiền Phong Mê Linh 0962515685
6 QT Thu H­ương III Phố Khê, Văn Khê Mê Linh 0978250009
7 QT Minh Quang Phố Khê, Khê Ngoại, Văn Khê Mê Linh 0972783869
8 QT Quang Hưng Trung Hậu, Tiền Phong Mê Linh 0962234633