STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Quang Hưng Trung Hậu, Tiền Phong Mê Linh 0962234633
2 QT Minh Quang Phố Khê, Khê Ngoại, Văn Khê Mê Linh 0972783869
3 QT Thu H­ương III Phố Khê, Văn Khê Mê Linh 0978250009
4 QT Thu Hương 2 Chợ Chiều, Xa Mạc, Liên Mạc Mê Linh 01676757902
5 QT Ngọc Anh Khú 10, Xóm Thượng, Phố Hạ Mê Linh 0982549789
6 QT Long Hoài Xóm Đồng, Yên Nhân, Tiền Phong Mê Linh 0962515685
7 QT Yến Oanh Khu 5 Đại Bái, Đại Thịnh Mê Linh 0976837792