STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhiên 08, 2/4, Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0976472479
2 Tế Sanh 2 128A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905810163
3 Phương Trang 101A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
4 NT 29 38A, Điện Biên Phủ, Vĩnh Hoà, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0935388797
5 NT Gia Đình 231, Số 2, Phước Tân Khánh Hoà 0762731993
6 QT Số 4 48, Tháp Bà, Vĩnh Thọ, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0906310495
7 Công Ty TNHH Phùng Hưng 268, Đường 03 tháng 04, Cam Thuận, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 0917968696
8 Quầy Thuốc Thanh Thuỷ 4, Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 0936031623
9 Quầy Thuốc Quốc Khải 00, Chợ Cam Đức, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 0985142777
10 Việt Khánh 40, Lạc Long Quân, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 02583850913
11 Số 01 ( Vạn Phúc ) 118, Lý Tự Trọng, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 0389961921
12 Hữu Nghị 288, Trần Quy Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị Xã Ninh Hòa, Huyện Ninh Hòa Khánh Hoà 0906480012
13 Khang An 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583823400
14 Quang Khánh 14, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583821413
15 Như Ngọc 164, Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583831452
16 Thiện Chí 19A, Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0973246407
17 Lan Anh 48, Thống Nhất, Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583821884
18 Phước Thái 23 A, Võ Thị Sáu, Phước Long, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583885852
19 Thiên Bình 1 11/6 A, Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905544549
20 Lan Chi Lô 50, Số 2, Phước Long, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903553439