STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Hạnh 309, Nguyễn Thị Lắng, Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 0902419120
2 Minh Châu 92, Trần Tử Bình, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01638186556
3 Minh Hạnh  309 Nguyễn Thị Lắng , Củ Chi Huyện Củ Chi 0902419120
4 Minh Châu 92 Trần Tử Bình, TT Củ Chi Huyện Củ Chi
5 Minh Hạnh 309 Nguyễn Thị Lắng, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chị Huyện Củ Chi
6 My Châu 6 512, Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01676736492
7 An Huy 245, Tỉnh Lộ 8, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01647912208
8 Kiều Dân 256, Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 01699199268