STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hoàng Đàn Số 14 Nguyễn Văn Tố Hoàn Kiếm 0947867399
2 NT Trang Đức 609 Bạch Đằng, Chương Dương Hoàn Kiếm 0976429336
3 NT Mai Hòa 14 Hàm Tử Quan Hoàn Kiếm 0913510178