STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hùng Hoa 126 Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý Hà Nam 0989699014
2 NT Ngọc Liên Số 15 Đường Châu Cầu, TP Phủ Lý Hà Nam 0944464190
3 QT số 7 91 Quy Lưu, TP Phủ Lý Hà Nam 0383220136
4 QT Bình An Chợ Động, Liêm Cần, Thanh Liêm Hà Nam
5 QTTD Chị Thủy Chợ Khoái, Liêm Sơn, Thanh Liêm Hà Nam 0373487290
6 QT số 05 Số 05 Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm Hà Nam 0834157216
7 QTTD Hòa Hải số 17 Chợ Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân Hà Nam 0986551891
8 QT Thắng Xuân Xóm Kho, Hoàng Tây, Kim Bảng Hà Nam
9 NT Huy Dũng Số 208 Quang Trung, Thị trấn Quế, Kim Bảng Hà Nam 0975088048
10 QT Hoàng Thị Thoan Thôn Câu Tử, xã Châu Sơn , Duy Tiên Hà Nam 0968120589
11 QT Thiên Hương Đông Ngoại, Châu Giang, Duy Tiên Hà Nam 0983489936
12 QT Số 6 Chợ Sông, Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục Hà Nam 0397224889 - 02263861622
13 QT Lành Quang Bình Tiến, Bình Mỹ, Bình Lục Hà Nam 0396680677-0973120751