STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vân Anh 56, Bùi Quang Là, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0977235153
2 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938959500
3 Mai Khanh 298, Thống Nhất, 16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0835893347
4 Minh Quốc 102, Nguyễn Văn Khối, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0968763467
5 Hải Đăng 745/109, Quang Trung, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0983971599
6 Mai Uyên 122, Lê Đức Thọ, F.6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839846050
7 Hồng Nga 105, Nguyễn Kiệm, F.3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838946162
8 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0979763700
9 Chỉnh Trang 672, Lê Đức Thọ, F.15, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0934069444
10 Cẩm Anh 224, Nguyễn Oanh, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0972967275
11 Đạt Duy 459, Lê Đức Thọ, F.16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0902652881
12 Tất Thành 448, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838314118
13 Ngọc Phúc 528, Nguyễn Văn Công, F.3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0918134628
14 Thanh Thảo 361, Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839966264
15 Minh Tân 1145, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838941220
16 Minh Tân 2 589, Phan Văn Trị, 5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 01207702276
17 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0909495738
18 Duy Châu 499, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938688990
19 Tâm Dược 258, Nguyễn Văn Công, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0985705747
20 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908657782
21 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0974713131
22 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0973562303
23 Duy Châu 2 358, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938688990
24 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02862892648
25 Như Ngọc 416, Nguyễn Thái Sơn, 5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0915186216