STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Khánh Nhi 638, Thống Nhất, 15, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0979992996
2 Việt Số 2 148, Nguyễn Thái Sơn, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0334759819
3 Duy Châu 1 602, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938688990
4 Kim Châu 376, Phạm Văn Chiêu, P9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0948651065
5 Trí Đức 322A, Phan Huy Ích, F.12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908280288
6 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839851689
7 Vân Anh 56, Bùi Quang Là, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0977235153
8 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938959500
9 Mai Khanh 298, Thống Nhất, 16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0835893347
10 Minh Quốc 102, Nguyễn Văn Khối, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0968763467
11 Hải Đăng 745/109, Quang Trung, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0983971599
12 Mai Uyên 122, Lê Đức Thọ, F.6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839846050
13 Hồng Nga 105, Nguyễn Kiệm, F.3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838946162
14 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0979763700
15 Chỉnh Trang 672, Lê Đức Thọ, F.15, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0934069444
16 Cẩm Anh 224, Nguyễn Oanh, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0972967275
17 Đạt Duy 459, Lê Đức Thọ, F.16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0902652881
18 Tất Thành 448, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838314118
19 Ngọc Phúc 528, Nguyễn Văn Công, F.3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0918134628
20 Thanh Thảo 361, Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839966264
21 Minh Tân 1145, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838941220
22 Minh Tân 2 589, Phan Văn Trị, P5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0707702276
23 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0909495738
24 Duy Châu 499, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938688990
25 Tâm Dược 258, Nguyễn Văn Công, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0985705747
26 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908657782
27 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0974713131
28 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0973562303
29 Duy Châu 2 358, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938688990
30 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02862892648
31 Như Ngọc 416, Nguyễn Thái Sơn, 5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0915186216