STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Ngọc Châm Chợ Keo, Kiêu Kị, Gia Lâm Gia Lâm 02438766718
2 NT Đức Thắng 12 Dốc Lã, Xã Yên Thường, Gia Lâm Gia Lâm 02438784261
3 NT Tâm Dược Kiots số 3, chợ Vàng, Cổ Bi,Gia Lâm,Hà Nội. Gia Lâm 02462612068
4 QT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng Gia Lâm 0985129695
5 QT Thu Hiền Chợ Dương Xá, Thôn Đá Gia Lâm
6 QT Hồng Nhung 49 Đình Xuyên Gia Lâm 0979786684
7 Nhà thuốc Hương Thủy Số 80 Hà Huy Tập Gia Lâm 0936493449