STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng Gia Lâm 0985129695
2 QT Thu Hiền Chợ Dương Xá, Dương Đá, Dương Xá Gia Lâm 0984522012
3 QT Hồng Nhung 49 Đình Xuyên Gia Lâm 0979786684
4 Nhà thuốc Hương Thủy Số 80 Hà Huy Tập Gia Lâm 0936493449
5 NT Tâm Dược Kiots số 3, chợ Vàng, Cổ Bi Gia Lâm 02462612068
6 NT Đức Thắng 12 Dốc Lã, Xã Yên Thường Gia Lâm 02438784261
7 NT Ngọc Châm Chợ Keo, Kiêu Kị Gia Lâm 02438766718