STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tế Lương Đường 3 51, Nguyễn Trãi, Phường An Thạnh, TX Hồng Ngự Đồng Tháp 02772229200
2 Nhơn Hòa Đường 19, Khu C, Tt Thanh Bình, Huyện Thanh Bình Đồng Tháp 02773833073
3 Ích Thọ Đường 601, Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung Đồng Tháp 0907656434
4 Vĩnh Hiệp Đường 50, Tháp Mười, Phường 2, Tp Cao Lãnh Đồng Tháp 02773852454
5 Thiên Phúc 152 A, Nguyễn Sinh Sắc, P2, TX Sa Đéc Đồng Tháp 02773861975
6 Hồng Phước 108, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 02773853467
7 Vĩnh Đức Đường 23, nguyễn du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 02773851633
8 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0916851495
9 Tế Lương Đường 2 23, Nguyễn Trãi, Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 02773837867
10 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, 1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773862146
11 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773861448
12 Quãng Triều Thái 311, Nguyễn huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773861944
13 Minh Phúc 2 9-10, Âu Cơ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773860099
14 Nhà Thuốc Thái Hòa Khóm 2, Nguyễn Sinh Sắc, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0094 5409866
15 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, F2,Thành Phố Sa Đéc Đồng Tháp 02773877279