STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Nam Khánh 131 Thái Thịnh Đống Đa 0975608592
2 NT Phương Anh P104A, Nhà D7, Lương Đình Của Đống Đa 0978939100
3 NT Minh Thủy 101 Thái Thịnh Đống Đa
4 NT Minh Trang 161 Xã Đàn Đống Đa 0976188626
5 NT Nghĩa Hưng Số 1 Vĩnh Hồ Đống Đa 02435631068
6 Nhà thuốc tư nhân 105 Khương Thượng Đống Đa 0945448688
7 NT Vân Sơn 51 Văn Miếu Đống Đa 0904499585
8 NT Minh Thủy 91 Ngõ Thái Thịnh 1 Đống Đa 0984932692
9 NT Nghĩa Hưng số 1 Vĩnh Hồ, Đống Đa,Hà Nội Đống Đa 02435631068