STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Ngọc Oanh Tằng My, Nam Hồng Đông Anh
2 QT Khánh Linh Kinh Nỗ, Uy Nỗ Đông Anh 0915126595
3 QT Bình Nguyên Nhà ông Lê Xuân Cải, Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 02462944328 0975469144
4 Qt Thùy Dương Đường Thiên Biều, Đội 6, Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 0985295346
5 QT Vân Anh Chợ Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc Đông Anh 0978117689
6 NT Hồng Liên Tổ 13 Thị trấn Đông Anh Đông Anh 0975645115
7 QT Xuân Quan Âm, Bắc Hồng Đông Anh 0965267861
8 NT Minh Trang Số 20 Tổ 55 Thị trấn Đông Anh Đông Anh 0914943289
9 QT Hồng Thắm 173 Vân Trì Đông Anh 0936066313
10 QT An An 57A Mai Châu, Đại Mạch Đông Anh 0969890686
11 QT Đức Diện Dục Nội, Việt Hùng( Ngã ba Việt Hùng) Đông Anh 0989755118
12 QT Thu Hiền Xóm Nhì, Vân Trì Đông Anh 0382199168
13 QT Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa Đông Anh 0978760687
14 QT Thu Huyền Tắng My, Nam Hồng Đông Anh 0986928856
15 QT Song Hạnh 208 Vân Trì Đông Anh 0981313228
16 QT Lan Hương Thôn Hội Phụ, Đông Hội Đông Anh 0347641111
17 QT Hoa Sơn Thôn Tiên, Dục Tú Đông Anh 0989449928
18 QTTN Chị Quế Đội 5 Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 0918112386
19 Bảo Ninh Chợ Lắp Ghép, TT Đông Anh Đông Anh 0989290988
20 QT Minh Anh Xóm Nhì, Vân Nội Đông Anh 0973389618
21 QT Hằng Anh Thượng Phúc, Bắc Hồng Đông Anh 0399669359