STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Nhân Quyết Cụm 4 Thọ Xuân Đan Phượng 0369259091
2 Tuấn Hằng Liên Hà Đan Phượng 0348866968
3 QT Mai Phương Ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng ‭0975848083‬
4 QT Minh Châu Cụm 11, Tân Hội Đan Phượng 0909718179
5 QT Công Truyền-Chị Giang Đội 6, Thọ An Đan Phượng 0942090822
6 QT Đỗ Thị Thu Cổng làng Vĩnh Kỳ, Tân Hội Đan Phượng 0854223067
7 QT Trang Lĩnh Chợ Thương Bình, Đại Phùng Đan Phượng 0978885708
8 NT Tuấn Phương Xóm 4, Đường Làng Quý, Liên Hà Đan Phượng 0977238892
9 QT Chung Chiến Chùa Già Lê, Bá Nội, Hồng Hà Đan Phượng 0982628775
10 NT Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng Đan Phượng 0979331022