STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kiều Dân 256, Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi Củ Chi 01699199268
2 My Châu 6 512, Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi Củ Chi 01676736492
3 Minh Châu 92, Trần Tử Bình, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi Củ Chi 01638186556
4 An Huy 245, Tỉnh Lộ 8, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi Củ Chi 01647912208
5 Minh Hạnh 309, Nguyễn Thị Lắng, Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi Củ Chi 0902419120